top of page

Hva ønsker vi å oppnå

Kunnskap, kompetanse, erfaring og informasjon (menneskelig kapital) er nøkkelressurser for vår kunnskapsdrevne økonomi. Vi ønsker å bidra til å øke og forbedre fordelingen av disse ressursene og gjøre det mulig for mennesker, organisasjoner og det globale samfunnet å effektivt bruke dem. Vi gjør dette ved å tilby induct.net, en gratis og brukervennligdigital plattform for arbeid og samhandling – for enkeltindivider, bedrifter og organisajoner.

Fokus på brukere

Induct er for alle - bedriftseiere, gründere, lærere, sykepleiere, foreldre, studenter ...

Induct er gratis og enkel å bruke.

Tilgang til kunnskap gir makt

Kunnskap er overalt, men å skaffe seg ny kunnskap kan være utfordrende hvis du ikke vet hvor du skal lete etter den. Vi så for oss kraften som ligger i vår kombinerte kunnskap og skapte Induct.net for å frigjøre og tilgjengeliggjøre den.

 

Vår historie

Induct ble grunnlagt i 2007 og var en pioner i utviklingen av programvare for åpen innovasjon. Siden 2007 har vi fått en unik forståelse av hvordan innovasjon fungerer i praksis. Vi har vi vært vitne til mange suksesser og mange fiaskoer, og fra disse erfaringene har vi laget vår  innovasjonsmetodikk. Denne metodikken beskriver tilnærmingene som brukes av de mest produktive og innovative organisasjonene og viser hvordan disse kan tilpasses og adopteres av andre. Ikke bare er denne metoden en vi anbefaler til våre kunder, den underbygger også tankegangen i Induct og hvordan vi utvikler vår digitale plattform.

Denne utviklingen førte til en vellykket introduksjon av Induct på den norske børsen i 2016.

bottom of page