top of page

Hva er innovasjonsledelse?

Innovasjonsledelse er prosessen med å styre innhentingen av ideer av god kvalitet, og gjennom systematiske og involverende prosesser systematisk bruke disse ideene til å bidra til organisasjonsvekst og økt produktivitet. 

 

Det er flere komponenter involvert for å lykkes med innovasjonsledelse:

Induct. Ubegrenset dokumentlagring, kryptert, sikker, samarbeid, gratis, portefølje.

Identifiser de gode ideene

Induct. Ubegrenset dokumentlagring, kryptert, sikker, samarbeid, gratis, portefølje.

Definer potensialet 

i ideene

Induct. Ubegrenset dokumentlagring, kryptert, sikker, samarbeid, gratis, portefølje.

Konseptualiser ideens prosess, tjeneste eller produkt

Induct. Ubegrenset dokumentlagring, kryptert, sikker, samarbeid, gratis, portefølje.

Utvikle prosjektet i samarbeid med utvalgt team

Hva kan innovasjonsledelse gjøre for meg og min organisasjon?

Innovasjon er viktig for vekst. Innovasjonsledelse kan hjelpe organisasjoner med å gjøre utfordringer om til muligheter og gjøre kreative ideer om til nyttige innovasjoner.

Ved å følge gode og strukturerte arbeidsprosesser, kan organisasjoner omstille seg raskere og enklere samarbeide i leveransen av nye innovative løsninger.

Innovasjonsledelse gir organisasjoner muligheten til å lære av et bredt spekter av interessenter, og tilgang til et idéarkiv som kan tilføres og trekkes på når som helst.

Hvorfor skal jeg velge Induct sin programvare for innovasjon??

  

Vi hjelper deg med å få innovasjon til å skje i din organisasjon. 

Vi har implementert vår programvare i et bredt spekter av organisasjoner, og fått en unik forståelse av hva som skal til for å få innovasjon til å fungerer i praksis.

Fra denne erfaringen har vi utviklet en innovasjonsmetodikk basert på de strategiene som brukes av de mest produktive og innovative organisasjonene i verden. Vår metodikk beskriver hvordan disse strategiene kan brukes og tilpasses av andre. Ikke bare er denne metodikken en vi anbefaler til våre kunder, den underbygger også hvordan vi arbeider i Induct.

Vår programvare handler om ...

  

Idégenerering

Opprett kampanjer for å løse konkrete og spesifikke utfordringer, eller be om ideer på mer generelt grunnlag.

Velg de riktige ideene, som understøtte organisasjonens strategier.

 

Sterke prosesser

Ulike typer Idéer trenger ulike prosesser. Induct kan tilpasses akkurat dine behov og prosesser, eller du kan velge en av våre forhåndsdefinerte prosesser.

 

Struktur

Hold oversikt over alle innovasjonene i porteføljen, følg fremdriften og analyser effekten av de idéene du velger å ta videre. Ved hjelp av arkivet vil du lagre alle ideer, med muligheten til å jobbe med dem når tiden er inne.

 

Samarbeid

Våre innovasjonssamfunn bidrar til å bygge en åpen og inkluderende innovasjonskultur.

Vår programvare, kombinert med dedikert og skreddersydd støtte, hjelper deg bygge det strategiske rammeverket og de praktiske løsningene du trenger for å lykkes med innovasjon.

Brukerstøtte

Dersom du er kunde av Induct og har behov for hjelp, kontakt oss på help@induct.net.

bottom of page